Helene Lange

(doğum: 1848, Oldenburg – ölüm: 1930, Berlin)

“Kadın hareketinin nihai hedefine ulaşıldığında artık lider bir cinsiyet değil, sadece lider kişilikler olacaktır.”

Helene Lange, cinsiyet eşitliliği için savaşırken hayatını da kızların daha iyi eğitim alma mücadelesine adadı.

 

Helene Lange, 19. ve 20. yüzyılların önemli bir kadın hakları savunucusuydu. Orta sınıf bir Oldenburg tüccar ailesinin kızı olarak yetişti ve 16 yaşında yetim kaldı. Daha gençliğinde erkek egemen toplumun kendisine koyduğu sınırların farkına vardı. Böylece eğitimde ve işte fırsat eşitliği için mücadele etmek üzere Prusya’da öğretmen olmaya karar verdi. Burjuvazinin “yüksek kızlarına” sunulan eğitimin amacı, onları sadece anne ve eş olarak sınırlandıkları bir hayata hazırlamaktı. Ne var ki alt sınıfın genç kadınların yüksek okullara girişi tamamen yasaktı.

Angaje kadın hakları savunucusu, pedagog, öğretmen ve daha sonra da siyasetçi olan Helene Lange, kadının kişiliğinin temel bir farklı olduğuna inanıyordu. Gene de birçok engelle karşılaşmasına rağmen kadınların uğradıkları haksızlığı sert bir dille eleştirdi. Mesela, Prusya hükümetine birçok dilekçe yazdı, “Allgemeinen deutschen Lehrerinnenverein” (Genel Alman Öğretmen Derneği) (ADLV) derneği ile birlikte 19. yüzyıldan itibaren on yıllarca yayınlanan “Die Frau – Monatsschrift für das gesamte Frauenleben” (Kadın – Kadın Hayatının Tamamına Yönelik Aylık Dergi) dergisini kurdu. Nihayetinde “Liberale Freisinnige Vereinigung” (Liberal Özgürlükçü Birlik) partisine katıldı. 1919’da kadınlara seçme hakkının verilmesinden sonra Helene Lange, en yaşlı üye olarak ilk Hamburg temsilciler meclisini açtı. 1896’da ilk kez altı kadının Berlin’de olgunluk sınavını (Abitur) verebilmesi büyük ölçüde onun mücadelesi sayesinde olmuştur.

* Lange, H., Kampfzeiten. Aufsätze und Reden aus vier Jahrzehnten, Berlin 1928. 

Helene Lange
Bundesarchiv, Bild 183-N0215-504 / Fotograf: o.Ang.